Team building

Ви даваме можност за организирање семинари по танцување за вработените во вашата фирма и за одржување кратки курсеви во склоп на работните семинари.

Семинарите ги водат врвни танцови стручњаци, а програмата е составена да одговара на вашите потреби и желби.