Team building

Тим билдинг програмите се најефективен начин на градење на тим, неопходност на секоја компанија која се стреми кон градење на високи стандарди за успешно работење.


Нашиот клуб располага со програма која може да има голем придонес за унапредување на тимската работа. 


Има голем број на активности кои може да се искомбинираат според потребите.


Компаниите кои сакаат организирани часови за своите вработени часовите може да се одржуваат и во простории кои се обезбедени од самите компании, а ние ги изнајмуваме само услугите на инструкторите.


Направете го вистинскиот избор.